“Escoltant els nens”, cada jueves respondemos a una consulta